Članki

Izbrani strokovni članki se navezujejo na uporabo IKT pri pouku za doseganje boljšega znanja in razvijanja veščin kot so sodelovanje, kritično mišljenje, vizualizacija …Osvetljujejo pomen in vlogo uporabe IKT na učenje in poučevanje.

Digitalna pedagogika

Uporaba in izdelava digitalnih vsebin

Digitalno komuniciranje in sodelovanje

Digitalno državljanstvo

Opolnomočimo učenca za branje

Se sprašujete, kako razviti zmožnosti učencev, da samostojno pridobivajo informacije, jih povezujejo, interpretirajo, si ustvarjajo celovite pomenske predstave in razlage pojavov ter dogodkov, razmišljajo o njih, jih vrednotijo, razvijajo argumente za delovanje, na...

Stran 2 od 212