ZRSŠ
MIZŠ
ESS
Trajanje in časovni okvir

Poskus poteka 4 leta za prvo vpisano generacijo v šolskem letu 2010/11. Priprave na poskus so se začele leta 2010, končal pa se bo konec leta 2014.