ZRSŠ
MIZŠ
ESS
Fleksibilnost organizacije

Gre za drugačne izvedbeno-organizacijske rešitve (npr. strnjene oblike pouka, ciklična izvedba, …), kjer se uresničuje možnost, da dijaki osvajajo trajnejše in bolj kompleksno znanje, omogoča se vzporedna vsebinska obravnava vsebin pri posameznih predmetih in s tem boljše ter širše razumevanje posameznih znanj in spoznanj. Tako se zagotavlja vsebinska in časovna usklajenost obravnavane snovi pri različnih predmetih. Možen je tudi model strnjenih večtedenskih ciklusov izvajanja različnih oblik pouka v jedrnem in izbirnem delu. V posameznem ciklusu se bo izvajal tako jedrni kot izbirni del programa. S fleksibilno organizacijo, ki bo omogočala izvajanje različnih oblik dela se pri dijakih lahko doseže razvijanje znanja in njegove uporabe na različnih ravneh in področjih. Možna je tudi strnjenost predmetov v obsegu 70 ur (ali manj) letno. S tem je povezano:

  • ciklično izvajanje pouka posameznega predmeta (na primer: 70-urni predmet se izvede v enem semestru);
  • združevanje števila ur posameznega predmeta med letniki (na primer: triletni predmet po predmetniku se lahko izvaja v dveh letih).

Poleg omenjenih se lahko pojavijo tudi druge inačice fleksibilnosti predmetnika.

V okviru elementa fleksibilnost organizacije so bila oblikovana gradiva sodelujočih šol.