ZRSŠ
MIZŠ
ESS
O poskusu

Poskus v gimnaziji se izvaja kot eden od sklopov projekta Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in GIMN. Poteka na omejenem vzorcu 18 šol (gimnazij), kjer razvijamo in preizkušamo nove programske elemente:

  • a) izbirnost,
  • b) fleksibilnost organizacije in
  • c) različne oblike in načine usvajanja znanja ter njihovo vrednotenje.

Poskus poteka 4 leta za prvo vpisano generacijo v šolskem letu 2010/11, končal pa se bo konec leta 2014.