ZRSŠ
MIZŠ
ESS
Izvedbeni načrt

V času izvajanja poskusa Zavod RS za šolstvo šolam nudi pomoč pri njegovi izvedbi ter tudi ugotavlja in spremlja razvijanje odgovornosti za učenje pri dijakih in vpliv sprememb, ki jih prinaša poskus, na organizacijo dela, vodenje in odnose med učitelji.