ZRSŠ
MIZŠ
ESS
Izbirnost

Izbirnost vključuje:

  • izbiro nivojev osnovne in višje (poudarjene) ravni zahtevnosti pri splošnoizobraževalnih predmetih, ki vpliva na doseganje širine in globine znanja. Uvaja se lahko z namenom izenačevanja predznanja dijakov v nižjih letnikih in poglabljanja znanja glede na interese dijakov v višjih letnikih.
  • izbirne predmete (Učni načrti izbirnih predmetov, potrjeni s strani Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, ki jih v šolskem letu 2013/14 lahko uporabijo šole v poskusu. V prihodnjih šolskih letih bodo učni načrti na voljo vsem šolam.).

V okviru elementa izbirnost so bila oblikovana gradiva sodelujočih šol.