ZRSŠ
MIZŠ
ESS
Delovna gradiva

Delovna gradiva šol so razvojne narave in so v okviru Poskusa v gimnaziji nastajala z namenom izmenjave praks, spodbujanja diskusij in iskanja rešitev.