Primer prakse na povezavi  je namenjen pouku biologije v gimnaziji. Predvideva zajemanje in analizo podatkov z računalniško podprtimi senzorji in spoznavanje delovanja dihal. Dijaki ugotavljajo, kako telesna aktivnost vpliva na število vdihov in izdihov in spoznajo...