Obogateno učenje tujih jezikov


Naziv projekta:Obogateno učenje tujih jezikov
Višina skupnih stroškov projekta:2.813.098,66 €
Višina javnih virov financiranja:85 % ESS, 15 % MŠŠ
Trajanje projekta:1. 9. 2010 – 31. 8. 2012
Naziv upravičenca:Zavod RS za šolstvo
Kontaktne osebe:
Vodja projekta:
Katja Pavlič Škerjanc
E katja.pavlic@zrss.si
T 01/ 300 51 48

Strokovni sodelavec:
Martin Gvardjančič
E martin.gvardjancic@zrss.si
T 01/ 300 51 40

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.