Priprava dodatka h kurikulu za zgodnje učenje in poučevanje tujega jezika v vrtcu kot izbirne dejavnosti in v povezavi z njim priprava strokovnih podlag za študijski program za izpopolnjevanje vzgojiteljev (Fanika Fras Berro)


Naziv projekta:Priprava dodatka h kurikulu za zgodnje učenje in poučevanje tujega jezika v vrtcu kot izbirne dejavnosti in v povezavi z njim priprava strokovnih podlag za študijski program za izpopolnjevanje vzgojiteljev
Višina skupnih stroškov projekta:30.000,00 €
Višina javnih virov financiranja:85 % ESS, 15 % MŠŠ
Trajanje projekta:1. 3. 2008 - 31. 12. 2008
Naziv upravičenca:Zavod RS za šolstvo
Kontaktne osebe:
Vodja projekta:
Fanika Fras Berro
E fanika.fras@zrss.si
T 02/320 80 73

Strokovna sodelavka:
Maja Celestina
E maja.celestina@zrss.si
T 01/300 51 42
F 01/300 51 99

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.