Obogateno učenje tujih jezikov 2013-15


Naziv projekta:Obogateno učenje tujih jezikov 2013-15
Višina skupnih stroškov projekta:700.000 €
Višina javnih virov financiranja:85 % ESS, 15 % MIZŠ
Trajanje projekta:1. 9. 2013 – 31. 8. 2015
Naziv upravičenca:Zavod RS za šolstvo
Kontaktne osebe:
Vodja projekta:
Katja Pavlič Škerjanc
E katja.pavlic@zrss.si
T 01/ 300 51 48

Strokovni sodelavec:
Martin Gvardjančič
E martin.gvardjancic@zrss.si
T 01/ 300 51 40

Obogateno učenje tujih jezikov III

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.