logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

Program petek

Prikaži: Četrtek, 26.10. | Petek, 27.10.

Petek, 27.10.2017

8:00 – 9:00 Registracija udeleženk in udeležencev
9:00 – 10:45 PLENARNA PREDAVANJA VELIKA IN MODRA DVORANA
10:45 – 11:15 ODMOR
11:15 – 13:00 SEKCIJSKA PREDAVANJA
BIOLOGIJA
Moderatorica: Minka Vičar
VELIKA DVORANA I
KEMIJA
Moderatorica: Anita Poberžnik
VELIKA DVORANA II
FIZIKA
Moderator: Milenko Stiplovšek
GALA DVORANA
NARAVOSLOVJE
Moderatorica: Bernarda Moravec
MODRA DVORANA II
GOSPODINJSTVO
Moderatorica: Irena Simčič
MODRA DVORANA I
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
Moderator: Gorazd Fišer
ZELENA DVORANA
INFORMATIKA
Moderator: Radovan Krajnc
ORANŽNA DVORANA
RAZREDNI POUK
Moderatorica: Leonida Novak
RDEČA DVORANA
13:00 – 14:30 ODMOR ZA KOSILO
14:30 – 15:30 DELAVNICE
ODPRTA UČILNICA SCIENTIX: VELIKA DVORANA
SCIENTIX NARAVOSLOVJE: Kamnine in minerali – katere lastnosti skrivajo?, Bernarda Moravec in Petra Madronič GALA DVORANA
SCIENTIX GOSPODINJSTVO IN ŠOLSKA PREHRANA: Dejavniki, ki vplivajo na prehransko pismenost otrok in mladostnikov, Irena Simčič, Stojan Kostanjevec in Simona Mušič MODRA DVORANA II
SCIENTIX INFORMATIKA: Micro:bit in razvijanje algoritmičnega mišljenja, Radovan Krajnc RDEČA DVORANA
Izdelava pojmovnih map na podlagi asociativnega mišljenja, Andrej Šafhalter ORANŽNA DVORANA
Aktivna vloga učenca pri soustvarjanju učnega okolja, Branka Klemenčič in Dragica Banovič MODRA DVORANA I
NPZ pri biologiji  in razvijanje pismenosti, Predmetna komisija za biologijo za NPZ SREBRNA DVORANA II
Modeliranje v fiziologiji, Andraž Stožer, Jurij Dolenšek et. al. SREBRNA DVORANA I (ZD)
Izzivi pri delu z živalmi pri pouku – organizmi celinskih voda, Iztok Tomažič in Gordana Glavan ZELENA DVORANA
Sinteza polimernih materialov, Janez Slapnik in Irena Pulko ZLATA DVORANA (ZD)
Pridobivanje procesnih in vsebinskih znanj z reševanjem eksperimentalnih problemov IYPT, Sergej Faletič VELIKA SEJNA SOBA
Odpiranje fizikalnih sefov, Peter Šlajpah in Miran Tratnik POSLOVNI PROSTOR 5
Toplota in temperatura – uporaba IR kamere, Katarina Susman MALA SEJNA SOBA
Urejanje, prikaz podatkov in njihovo vrednotenje v naravoslovju, Aljoša Bavec VIJOLIČNA DVORANA
Učenje z raziskovanjem na morski obali, Kristina Angelov Troha in Tina Marc POSLOVNI PROSTOR 1
Uporaba programskega orodja SCRATCH pri pouku fizike in matematike, Borut Jurčič Zlobec POSLOVNI PROSTOR 4
15:30 – 16:00 ODMOR
16:00 – 16:15 PLENARNA PREDAVANJA
Od učenja z raziskovanjem do Scientix-a, Simona Slavič Kumer ikona
VELIKA DVORANA
16:15 – 17:00 Poleti okoli sveta in na severni tečaj: meritve črnega ogljika, drugega najpomembnejšega povzročitelja globalnega segrevanja, Griša Močnik in Matevž Lenarčič ikona
17:00 – 17:30 Zaključek konference in evalvacija