logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

Program četrtek

Prikaži: Četrtek, 26.10. | Petek, 27.10.

Četrtek, 26.10.2017

8:00 – 9:00 Registracija udeleženk in udeležencev
9:00 – 9:30 OTVORITEV KONFERENCE

  • Uvodni pozdravi
  • Kaj (se) dogaja v naravoslovju ali cilji/namen NAK 2017, Andreja Bačnik
VELIKA IN MODRA DVORANA
9:30 – 11:00 PLENARNA PREDAVANJA

VELIKA IN MODRA DVORANA
11:00 – 11:30 ODMOR
11:30 – 13:00 SEKCIJSKA PREDAVANJA
UČENJE NARAVOSLOVJA Z RAZISKOVANJEM / PREISKOVANJEM
Moderatorica: Mariza Skvarč

VELIKA DVORANA I
NARAVOSLOVNA IN DIGITALNA PISMENOST
Moderator: Jaka Banko

VELIKA DVORANA II
MOTIVACIJA IN ODNOS DO NARAVOSLOVJA
Moderatorica: Saša Krajšek

GALA DVORANA
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ (VITR)
Moderatorica: Saša Kregar

MODRA DVORANA I
UMETNOST, INOVATIVNOST IN USTVARJALNOST V NARAVOSLOVJU
Moderator: Goran Bezjak

MODRA DVORANA II
PODPIRAJMO VSAKEGA UČENCA V NARAVOSLOVJU
Moderator: Radovan Krajnc

ZELENA DVORANA
13:00 – 14:30 ODMOR ZA KOSILO
14:30 – 15:15 DELAVNICE I. SKLOP

OKROGLA MIZA: Kdo bo poučeval naravoslovje v prihodnosti? moderatorja: Simona Slavič Kumer in Gorazd Fišer, Sodelujoči: Vinko Logaj, Gregor Mohorčič, Mateja Ploj Virtič, Slavko Kocijančič, Mojca Čepič, Gregor Torkar, Bernarda Sopčič ikona

VELIKA DVORANA I
Vizualizacija – povezovalni element naravoslovne in bralne pismenosti, Anita Poberžnik in Darinka Rosc Leskovec VELIKA DVORANA II
Učimo se z raziskovanjem od malih nog,  Katarina Dolgan in Goran Bezjak MODRA DVORANA I
Kako naravoslovec stepe sneg iz beljakov?, Tanja Vičič in Špela Kastelic GALA DVORANA
Kako razvijati raziskovalne veščine pri eksperimentalnem delu, Miran Tratnik in Janina Žorž ZLATA DVORANA (ZD)
Raziskovanje mladih na mednarodni ravni,  Alenka Mozer POSLOVNI PROSTOR 5
Učenje v naravi temelj oblikovanja trajnostnega, naravovarstvenega odnosa do narave,  Dušan Klenovšek ORANŽNA DVORANA
DELAVNICA NA PROSTEM: Stik z naravo vodi v njeno spoštovanje in ohranjanje, Katarina Vodopivec Kolar RECEPCIJA KONFERENCE
Delo z živalmi, Bojana Mencinger Vračko VELIKA SEJNA SOBA
Elementi formativnega spremljanja pri pouku, Zorica Potisk MODRA DVORANA II
Sprotno spremlj@nje učencev z GOformative, Tatjana Gulič SREBRNA DVORANA I
STEAM: Izdeljamo mikroskop drugače, Sanja Hrvačanin in Katja Volgemtu VIJOLIČNA DVORANA
Vloga in pomen t. i. “imaginacije” in risanja v naravoslovju, (likovni) umetnosti ter v vzgoji in izobraževanju, Marjan Prevodnik POSLOVNI PROSTOR 4
Motivirati ali ne, to sedaj ni več vprašanje,  Marjetka Kolbl ZELENA DVORANA
Razvoj algoritmičnega mišljenja, Matej Črepinšek POSLOVNI PROSTOR 1
Prva pomoč kot del naravoslovne pismenosti, Sandra Svetina in Nina Zalaznik MALA SEJNA SOBA
14:30 – 16:30 PODALJŠANE DELAVNICE I. SKLOPA
Z ribami pouk naravoslovja ne more biti dolgočasen,  Vesna Maršič in Bernarda Moravec RDEČA DVORANA
STROKOVNA EKSKURZIJA: Muzej Elektroprenosa Fala, vodi Minka Vičar RECEPCIJA KONFERENCE
STROKOVNA EKSKURZIJA: Pivovarna Laško, vodi Saša Krajšek RECEPCIJA HOTELA
15:15 – 15:30 ODMOR
15:30 – 16:30 DELAVNICE II. SKLOP
Citizen science: creating a passion for science and education for sustainable development Ian Menzies, Education Scotland VELIKA DVORANA I

Naučimo se trajnostno in odgovorno ravnati s hrano Irena Simčič

VELIKA DVORANA II
“Posladkajmo” učenje z raziskovanjem,  Simona Slavič Kumer, Andreja Bačnik in Saša Kregar GALA DVORANA
Barvni odtenki začetnega naravoslovja, Leonida Novak in Sandra Mršnik MODRA DVORANA I
Kako si postavljati vprašanja in iskati odgovore nanje?, Mihael Gojkošek in Goran Bezjak MODRA DVORANA II
DELAVNICA NA PROSTEM: Raziskovanje izven učilnice (SOS), Renata Filipič RECEPCIJA KONFERENCE
Biotska pestrost in terensko delo pri pouku,  Gregor Torkar SREBRNA DVORANA II (ZD)
Učenje z raziskovanjem in projektno delo pri pouku Majda Kamenšek Gajšek ZLATA DVORANA (ZD)
Analiza in klasifikacija izbranih naravoslovnih terminov, Darinka Sikošek ORANŽNA DVORANA
Raziskovanje z Arduinom, Janez Demšar POSLOVNI PROSTOR 1
Učenje z modeli in formativno spremljanje, Ana Logar POSLOVNI PROSTOR 5
STEAM: Po poteh umetnika Gilberta Esparze, Kristijan Tkalec VIJOLIČNA DVORANA
Izzivi in pasti virtualnega sveta pri poučevanju naravoslovnih in tehniških vsebin, Slavko Kocijančič SREBRNA DVORANA I
Kaj nam lahko nariše gravitacija v dvozvezdjih?, Peter Jevšenak ZELENA DVORANA
16:30 – 17:00 ODMOR
17:00 – 18:00 PREDSTAVITEV E-PLAKATOV V OBLIKI UČITELJSKE IZMENJEVALNICE
UČITELJSKA IZMENJEVALNICA I

VELIKA DVORANA I
UČITELJSKA IZMENJEVALNICA II

VELIKA DVORANA II
19:30 DRUŽABNO SREČANJE