Prispevek nagovarja učitelje razrednega pouka k vključevanju aktivnih oblik dela s tablicami in z e-učbenikom v 2. VIZ. Pristop je osredotočen na umestitev e-učbenika v  pouk, kombinirano in dinamično učenje ter sodelovalno delo kot veščino 21. stoletja. Predstavljajo premišljeno uporabo tablic in e-učbenikov pri vseh predmetih za aktivno vlogo učenca pri pouku.

Share on FacebookTweet about this on Twitter