Skupno urejanje vsebin

Delavnica Skupno urejanje vsebin daje znanja o rešitvah, ki skupno urejanje vsebin omogočajo in kar najbolj poenostavljajo. Izvaja se v obliki posredovanja primerov dobre rabe, ki jih učitelji lahko uporabijo v razredu, vodstvo šole pa pri načrtovanju in organizaciji...

Organizacija dela v e-zbornici

Delavnica Organizacija dela v e-zbornici je namenjena ravnateljem in učiteljem, ki si želijo pobliže spoznati možnosti rabe IKT pri medsebojni komunikaciji, organizaciji aktivnosti, načrtovanju dela in arhiviranju dokumentov. Za več informacij pišite...

Miselni vzorci

Delavnica Miselni vzorci usmerja v smiselno rabo miselnih vzorcev pri pouku in ostalem delu v šoli. Udeleženci bodo spoznali veliko primerov rabe miselnih vzorcev, izdelovali svoje miselne vzorce in načrtovali uporabo le-teh pri svojem delu. Za več informacij pišite...
Stran 2 od 41234