Delavnica Miselni vzorci usmerja v smiselno rabo miselnih vzorcev pri pouku in ostalem delu v šoli. Udeleženci bodo spoznali veliko primerov rabe miselnih vzorcev, izdelovali svoje miselne vzorce in načrtovali uporabo le-teh pri svojem delu.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter