Posnetki

Kratki opisi in povezave do posnetkov predavanj priznanih strokovnjakov. Vsebine predavanj se
navezujejo na področja POT OS: digitalno državljanstvo, digitalna pedagogika, uporaba in
izdelava digitalnih vsebin, digitalno komuniciranje in sodelovanje.

Digitalna pedagogika

Uporaba in izdelava digitalnih vsebin

Digitalno komuniciranje in sodelovanje

Digitalno državljanstvo

Stran 2 od 212