Na primeru vrednotenja znanja nemščine v spletnem okolju Moodle avtorica ugotavlja, da postaja e-testiranje z razvojem testnih orodij bolj dostopno in pri dijakih dobro sprejeto. Ostaja pa vprašanje, kako zagotoviti veljavnost e-testov pri testiranju na daljavo. Predavanje N. Kralj na konferenci SIRIKT 2012 je tu. Povzetek prispevka.

Share on FacebookTweet about this on Twitter