V smernicah za uporabo IKT pri pouku kemije so v poglavju Projektno sodelovalno delo z IKT opisane posamezne stopnje PSD, pripadajoče dejavnosti za učence s pregledom možnih uporabnih orodij...