V opisanem primeru raziskujejo, kako smiselno in učinkovito uporabiti IKT, racionalno izrabiti čas, otrokom približati matematiko in povezati matematiko z vsakdanjim življenjem. Kaj dobimo, če geometrijske like zavrtimo v prostoru? V članku je predstavljeno, kako učenci raziskujejo s konkretno dejavnostjo in s pomočjo tehnologije.

Share on FacebookTweet about this on Twitter