Vsebina delavnice Varno in uporabno z IKT na razredni stopnji OŠ je namenjena učiteljem razrednega pouka. Primerna je za začetnike in že izkušene, saj se program prilagaja potrebam udeležencev. Vsebina je naravnana na varno rabo spleta, didaktično uporabo IKT, izdelavo in uporabo e-gradiv pri pouku, v obliki kvizov, križank, dopolnjevank, miselnih vzorcev in fotozgodb, ki se jih učimo izdelovati tudi na seminarjih za razredni pouk, zato je program lahko tudi v pomoč pri samostojnem delu.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter