Delavnica Varna raba interneta (življenja) je primerna za vse stopnje izobraževanja, od vrtca do srednje šole, namenjeno je vzgojiteljem, učiteljem, razrednikom, svetovalni službi in ravnateljem. Glavni cilj delavnice je predstavitev področij, ki jih moramo poznati, da se lahko varno vključujemo v storitve interneta ter izkušenj, pridobljenih v slovenskem šolskem področju. Ob svetovalčevi predstavitvi in izkušnjah bodo udeleženci lahko oblikovali program vključevanja te teme v svoje poučevanje.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter