Uporaba spletne učilnice za pouk kemije osvetljuje možnosti uporabe spletnega okolja Moodle pri pouku, s poudarkom na specifičnih elementih, značilnih za pouk kemije. Udeleženci se bodo naučili oblikovanja spletne učilnice za kemijo, objave gradiv v spletni učilnici, komuniciranja z učenci na daljavo in uporabe učilnice za namene preverjanja znanja.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter