Na delavnici Uporaba IKT pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji VIZ dela v vrtcu se bodo strokovni delavci seznanili kako uporabiti IK sredstva pri pripravi, izvedbi ter pri evalvaciji vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter