Na delavnici Uporaba IKT pri igri otrok v vrtcu se strokovni delavci seznanijo z uporabo IK sredstev kot spodbudnim učnim okoljem za igro otrok v vrtcu. Ozavestili bodo možnosti, ki jih nudijo delujoča in nedelujoča IK sredstva.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter