Preberite predstavitev pristopa k obravnavi ploščine trikotnika z uporabo tehnologije. V treh šolskih urah učenci gradijo svoje znanje s podporo: Smart Geoboard, EnCliker-ja, Socrative. V članku predstavljamo, kako so učenci pri svojem delu aktivni, sodelujejo in na koncu primerjajo naučeno s tiskanega vira in i-učbenika.

Share on FacebookTweet about this on Twitter