Učni načrti predvidevajo kot dejavnost tudi terensko delo. Sodobna tehnologija omogoča, da terensko delo podpremo tako v pripravljanju na spletni način kot v izvedbi z digitalnimi merilniki in beležniki. Na svetovanju Terensko delo učencev/dijakov s podporo informacijske tehnologije bodo udeleženci spoznali virtualno okolje za pripravo in analizo terenskega raziskovanja in na terenu rabo sodobnih merilnih pripomočkov.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter