Udeleženci delavnice Športna vzgoja in IKT bodo spoznali nekatere možnosti vključevanja učencev v proces poučevanja z uporabo pametnih telefonov pri predmetu šport/športni vzgoji.  Premišljena uporaba izbranih aplikacij omogoča večjo nazornost, ponazoritev in utemeljitev praktičnih dejavnosti. Ob priložnostih Spoznali bodo spoznali tudi nekatere pasti pri uporabi pametnih telefonov pri pouku.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter