Razvijanje digitalnih kompetenc je temeljna naloga predmeta Informatika. Namen smernic je spodbujanje inovativnega in ustvarjalnega  pouka z IKT. Smernice obsegajo izpis iz učnega načrta in dodatni didaktični napotki za uporabo IKT pri predmetu. Sledijo didaktični napotki z možnimi dejavnostmi z IKT za učence/dijake, zaokroža pa jih seznam obstoječih e-gradiv in e-storitev za pouk predmeta oz. področja.

Share on FacebookTweet about this on Twitter