Udeleženci Risanje in prikazovanje kemijskih struktur z možnostmi uporabe pri pouku kemije se bodo seznanili z raznolikimi možnostmi vključevanja kemijskih struktur v didaktične izdelke (učni listi, predstavitve, spletne strani, i-tabla, spletna učilnica …). Samostojno bodo izdelali kemijske formule. Modelirali kemijske strukture in jih prikazovali v 3 D obliki.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter