Kakšna je vloga tehnologije pri učenju in poučevanju matematike? Na kakšen način uporabljena tehnologija vpliva na izgrajevanje znanja in razumevanje matematike? Kako z uporabo IKT razvijati razumevanje pri matematiki? Odgovore na ta vprašanja in študijo primera preiskovanja z elektronskimi preglednicami najdete v prispevku Razumevanje matematike z uporabo IKT (str. 186).

Share on FacebookTweet about this on Twitter