Cilje učnih načrtov je možno dosegati tudi z igro izven učilnice. Udeleženci delavnice Raziskovalno učenje z iskanjem zunajšolskega skritega zaklada bodo spoznali kako skupine učencev, ki jih učitelj vodi po terenu na daljavo, s pomočjo mobilnika, sprejemajo navodilo, izvajajo naloge, sočasno (on-line) odgovarjajo na vprašanja in fotografirajo, kartirajo ter snemajo tisto, kar so odkrili.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter