V priročniku so predstavljene novosti v posodobljenem učnem načrtu za Informatiko iz leta 2010. Poleg kazalnikov doseganja ciljev in kazalnikov doseganja kakovosti, je opisan razvoj kompetenc, metode in oblike pouka in preverjanje ter ocenjevanje znanja. Dodani so še primeri učiteljev iz prakse.

Share on FacebookTweet about this on Twitter