Večina učnih načrtov predvideva uresničevanje učnih načrtov tudi izven učilnice. Takšen pouk mora biti še bolj/e načrtovan in podprt. Na svetovanju Kako se praktično lotiti ekskurzije s podporo IT bodo udeleženci deležni nekaterih praktičnih napotkov za pripravo in izvedbo ekskurzije ter njeno vključevanje v kasnejši pouk.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter