Cilj programa Kako izbrati in načrtovati aktivnosti z IKT pri jezikovnem pouku je, da udeleženci/ke spoznajo načine, kako izbrati in načrtovati aktivnosti z IKT pri jezikovnem pouku glede na sporazumevalne zmožnosti in učne cilje. Ob tem bodo spoznali tudi nekaj orodij za izpeljavo teh aktivnosti pri pouku.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter