Izobraževanje Jezike (se) učimo (tudi) z IKT ponuja v preizkušanje primere dobre rabe in je namenjeno vsem, ki želijo po kritičnem razmisleku za sodelovalno delo pri jezikovnem pouku uporabljati sodobno komunikacijsko tehnologijo.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter