Geografski informacijski sistem (GIS) je temeljna strokovna novost na področju geografije, ki so jo med študijem deležne samo zadnje generacije študentov geografije; prejšnje generacije tega znanja nimajo, čeprav bi ga morali učenci/dijaki obvladati, ker spada v osnovno geografsko in kartografsko pismenost. Zato bo udeležencem delavnice Izboljšajmo prostorsko predstavljivost in kartografsko pismenost s pomočjo geografskega informacijskega sistema predstavljen nabor najenostavnejših tehnik in didaktičnih možnosti, ki jih omogoča GIS.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter