Strokovni delavci vrtcev se v delavnici IKT in porajajoča pismenost v vrtcu usposabljajo za smiselno rabo IKT pri spodbujanju porajajoče se pismenosti v vrtcu. Spoznavajo možnosti, kako približati in vključevati sodobno tehnologijo v dejavnosti, povezane z zgodnjo pismenostjo predšolskih otrok.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter