Cilj programa delavnice E-vrednotenje znanja pri pouku jezikov je, da se udeleženci v vlogi učečega seznanijo in kritično ovrednotijo možnosti elektronskega vrednotenja znanja jezikov v spletni učilnici Moodle pri pouku jezikov. Udeleženci tudi izdelajo didaktično osmišljene naloge za vrednotenje znanja jezikov v e-obliki, prilagojeni njihovim ciljnim skupinam učencev.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter