V okviru projekta E-šolstvo so bili opredeljeni standardi za e-kompetentnega ravnatelja, ki so objavljeni v publikaciji Izhodišča standarda e-kompetentni učitelj, ravnatelj in vzgojitelj. Več podrobnosti o e-kompetentnosti ravnatelja in programih/izobraževanjih, ki so se izvajali v okviru projekta e-šolstvo za doseganje e-kompetentnosti ravnateljev, si lahko ogledate v biltenu Pot do e-kompetentnosti ravnatelja (april 2011).

Share on FacebookTweet about this on Twitter