Delavnica Didaktična uporaba mobilnih naprav pri pouku je namenjeno tistim, ki jih zanima uporaba različnih mobilnih naprav pri pouku. Spoznali bodo različne mobilne aplikacije (pametni telefoni ali tablice ali GPS itd.) in z njimi načrtovali učne strategije. Prek aktivne udeležbe bodo udeležencem predstavljeni različni načini poučevanja z mobilnimi napravami in dodana vrednost poučevanja z uporabo te-teh za nazornejši prikaz in lažje podajanje vsebin.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter