Udeleženci bodo spoznali sistem za spletno anketiranje kot hiter, učinkovit, zanesljiv, ekonomičen in praktičen sistem za evalviranje dela ali pouka na šoli.

Pri delu na daljavo bodo izdelali lastno anketo (npr. merjenje klime v razredu, načini učenja, mobilni telefoni v razredu, zadovoljstvo s šolsko prehrano …), jo uporabili v praksi in pripravili analizo rezultatov.

1ka: https://www.1ka.si/

Share on FacebookTweet about this on Twitter