Udeleženci bodo na IKT urici spoznali spletno aplikacijo Kliker kot glasovalno napravo, kjer učeči se preko svojih naprav pošiljajo učitelju odgovore na zastavljena  vprašanja. Praktično bodo preizkusili oba načina glasovanja, ki so na voljo v Klikerju (sprotno glasovanje in glasovanje s predpripravljenimi vprašanji). Pri delu na daljavo bodo obe glasovanji izvedli v razredu z učenci, dijaki, študenti.

Kliker predavatelj: http://kliker.sio.si/predavatelj.html

Kliker udeleženec: http://kliker.sio.si/kliker.html

 

Share on FacebookTweet about this on Twitter