Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Uporaba in izdelava e-vsebin pri pouku na razredni stopnji, ki je namenjen učiteljem razrednega pouka v osnovni šoli. Poteka 24 ur (8 v živo, 8 na daljavo, 8 v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo nove didaktične pristope ter razvijajo zmožnost kritične rabe e-gradiv, izdelali lastno e-gradivo, načrtujejo in izvedejo pouk z uporabo izdelanega e-gradiva in samoevalvirajo pouk (učenja in poučevanja) z uporabo IKT.

Share on FacebookTweet about this on Twitter