Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Spletna učilnica kot matematično učno okolje, ki je namenjen učiteljem matematike v osnovni in srednji šoli. Poteka 16 ur (8 v živo, 6 na daljavo, 2 uri videokonference) ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo kako v virtualnem okolju didaktično osmišljati in uporabljati potenciale sodelovanja in komunikacije na daljavo z učenci.

Share on FacebookTweet about this on Twitter