Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Sodelovalno delo v spletniku (blogu), ki je namenjen vsem strokovnim delavcem v VIZ. Poteka 24 ur (8 v živo, 12 na daljavo, 4 v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo preprosto spletno aplikacijo (spletnik) uporabljati v didaktične namene – pri pouku in sodelovalnem delu na daljavo.

Share on FacebookTweet about this on Twitter