Želite razviti ali nadgraditi svoje e –kompetence?

Na voljo je e-seminar Raba GPS pri pouku geografije – zajemanje prostorskih podatkov ter orientiranje v prostoru, ki je namenjen učiteljem geografije v osnovni in srednji šoli. Poteka 16 ur (6 v živo, 6 na daljavo, 4 vox), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo uporabo geografskega informacijskega sistem pri pouku.

Share on FacebookTweet about this on Twitter