Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Raba GIS za boljšo prostorsko predstavnost in nazornejši pouk geografije, ki je namenjen učiteljem geografije v osnovni in srednji šoli. Poteka 16 ur (6 v živo, 6 na daljavo, 4 vox), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo uporabo geografskega informacijskega sistem pri pouku.

Share on FacebookTweet about this on Twitter