Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Ponazoritev kot motiv in utemeljitev, ki je namenjen učiteljem športa v osnovni in srednji šoli. Poteka 24 ur (9 v živo, 11 na daljavo, 4 v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo nekatere možnosti za nazornejše poučevanje športa s pomočjo IKT: spremljanje napredovanja učencev pri športu z orodji, ki ga ponuja spletna učilnica Moodle, ter preizkusili primer uporabe merilnika števila korakov.

Share on FacebookTweet about this on Twitter