Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Podpora IKT pri eksperimentalnem delu, ki je namenjen učiteljem učiteljem naravoslovnih predmetov v osnovni in srednji šoli. Poteka 24 ur (8 v živo, 8 na daljavo, 8 v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo in uporabijo računalniško merilni komplet (Vernier) za opazovanje, zajemanje in obdelavo podatkov pri pouku.

Share on FacebookTweet about this on Twitter